Onze werkwijze is preventief, we willen voorkomen dat meisjes uitvallen op school, werk of dat ze in sociaal isolement raken. In onze coachingsprogramma’s Strong Girls Young en Strong Girls XL spelen rolmodellen een belangrijke rol. Deze rolmodellen krijgen training en ondersteuning van ELANCE Academy om hun ‘SuperSkills’ te versterken en door te kunnen geven.

Trapsgewijs coachingsmodel

ELANCE Academy heeft in de afgelopen jaren een trapsgewijs coachingsmodel ontwikkeld. In Strong Girls Young worden meiden tussen 12 en 18 jaar gecoacht door jonge vrouwen tussen de 18 en 27 jaar, zij worden weer gecoacht door ELANCE Academy en door topvrouwen uit het bedrijfsleven in het programma Strong Girls XL.

De meiden en jonge vrouwen worden begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling en groei (explore) en het uitwisselen van ervaringen en het delen van netwerken (share). Met het doel dat zij daadwerkelijk in actie komen en hun kansen benutten (act).


Meer over onze unieke methode

Wanneer ben je een Strong Girl? Het beginpunt, leerdoel en de mogelijkheden zijn per meisje of jonge vrouw uiteraard verschillend en daar passen wij de coaching op aan. Het ontwikkelen en eigen maken van de volgende eigenschappen vormt voor iedereen de basis:

  1. Een Strong Girl kent haar kwaliteiten en weet hoe ze deze het beste in kan zetten.
  2. Een Strong Girl kan en durft haar eigen keuzes te maken.
  3. Een Strong Girl kan zich met andere leefwerelden verbinden en hierin functioneren.
  4. Een Strong Girl weet hoe ze haar skills kan overdragen aan haar omgeving en de volgende generatie.

OPleiding tot coach

Door de jaren heen hebben wij onze eigen unieke coachingstraining ontwikkeld, waarbij we uitgaan van de talenten, kracht en interesses (SuperSkills) van de coach in opleiding.

Bedrijven
Er is veel vraag vanuit bedrijven of wij werknemers kunnen opleiden tot coach. Wij zijn momenteel aan het verkennen hoe we het beste aan deze vraag kunnen voldoen. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Aytun via aytun@elanceacademy.nl.

Stage lopen
Wij geloven dat we allemaal iets van elkaar kunnen leren: jonge meiden van ons, en wij van hen. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze coaches dicht bij de doelgroep staan, omdat wij geloven in het ‘Grote Zus’ principe; meiden die begrijpen wat de meisjes die bij ons komen doormaken, delen hun ervaringen en professioneel opgedane kennis. De coaches nemen de meiden bij de hand, en worden ondertussen zelf gestimuleerd en opgeleid vanuit ELANCE. Wil je stage lopen bij ELANCE Academy? Neem dan contact op met Leona via leona@elanceacademy.nl.


Strong Girls Young

De meiden die in dit programma gecoacht worden komen via diverse toeleiders bij ons terecht: jeugdadviseurs, ouder-kindadviseurs, mentoren, (school)maatschappelijk werk en organisaties als Spirit, GGZ, Altra en het Leger des Heils. De coaches zijn HBO en WO studenten die stage lopen bij ELANCE Academy. Tijdens de individuele coaching en groepsactiviteiten werken de koppels aan de thema’s:Cultuur & identiteit, Weerbaarheid & zelfbewustzijn, Opleiding, werk & toekomst, Gezonde leefstijl en Talentontwikkeling. De stagiaires krijgen professionele trainingen, intervisie en deskundigheidsbevordering.

Strong Girls Young PLUS is een aanvulling op ons reguliere Young programma, speciaal voor extra kwetsbare meisjes die meer begeleiding nodig hebben van 12 t/m 23 jaar.

ELANCEAcademy_tijdlijn_young

Aanmelden
Momenteel zijn wij alleen werkzaam in Amsterdam, maar we werken hard aan landelijke uitbreiding. Neem contact op met Inge via inge@elanceacademy.nl voor meer informatie over hoe meiden kunnen deelnemen aan dit project, om coach te worden, of als je vanuit jouw professie graag iemand wil voorstellen en opgeven. 


Strong Girls XL

Strong Girls XL is een coachingsprogramma voor jonge vrouwen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. Door middel van groepstrainingen persoonlijke ontwikkeling, sollicitatievaardigheden, personal branding, individuele coaching van topvrouwen; maar ook het daadwerkelijke vinden van passende opleiding of werk, bereiden we jonge vrouwen goed voor op de volgende stap in hun (weg naar) werk. Het derde seizoen gaat dit jaar van start, we hebben (o.a.) samengewerkt met ABN – AMRO, Delta Lloyd, Rabobank, G-star en Microsoft.

Aanmelden
Heb jij interesse? Neem dan contact met ons op via info@elanceacademy.nl en leg kort jouw situatie plus motivatie om mee te doen uit, dan kunnen we kijken of je voldoet aan de voorwaarden. Coach worden, of wil je vanuit jouw professie graag iemand voorstellen en opgeven? Stuur dan ook een bericht naar info@elanceacademy.nl (geef s.v.p. in het onderwerp van de mail aan dat het gaat om het programma Strong Girls XL).