De meiden die in dit programma gecoacht worden komen via diverse toeleiders bij ons terecht: jeugdadviseurs, ouder-kindadviseurs, mentoren, (school)maatschappelijk werk en organisaties als Spirit, GGZ, Altra en het Leger des Heils. De coaches zijn HBO en WO studenten die stage lopen bij ELANCE Academy. Tijdens de individuele coaching en groepsactiviteiten werken de koppels aan de thema’s: Cultuur & identiteit, Weerbaarheid & zelfbewustzijn, Opleiding, werk & toekomst, Gezonde leefstijl en Talentontwikkeling. De stagiaires krijgen professionele trainingen, intervisie en deskundigheidsbevordering.

Strong Girls Young PLUS is een aanvulling op ons reguliere Young programma, speciaal voor extra kwetsbare meiden die meer begeleiding nodig hebben van 12 t/m 23 jaar.

ELANCEAcademy_tijdlijn_young

De thema’s waar de koppels aan werken zijn:

  • Cultuur & identiteit (cultuur, geloof, taal, gezinssituatie)
  • Weerbaarheid & zelfbewustzijn (zelfvertrouwen, grenzen stellen – ook op social media, ontwikkelen van sociale vaardigheden, seksualiteit, vriendschap en relaties)
  • Gezonde leefstijl (voeding, beweging, psychische gezondheid/stress vermijden)
  • Opleiding, werk & toekomst (regie over je eigen toekomst, ambitie en motivatie, keuze opleiding en werk, schoolprestaties)
  • Talentontwikkeling (kunst en cultuur/creativiteit, sport, opleiding)

Aanmelden
Momenteel zijn wij alleen werkzaam in Amsterdam, maar we werken hard aan landelijke uitbreiding. Neem contact op met Inge via inge@elanceacademy.nl voor meer informatie over hoe meiden kunnen deelnemen aan dit project, om coach te worden, of als je vanuit jouw professie graag iemand wil voorstellen en opgeven.