RSIN 8225.52.784 

Bestuur

Voorzitter en penningmeester

Bob Evert Jan Seemann

Datum in functie 01-01-2021

Algemeen directeur accountancy bedrijf

 

Secretaris

Güluzar Ates - Ünlütürk

Datum in functie 01-01-2017

Office Manager

 

Bestuurslid

Marsha Tap

Datum in functie 15-03-2017

Leerlingbegeleider VO PHI lab

Beloning

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding van 450 euro per deelname aan bestuursvergadering met een maximum van 1800 euro per jaar. De directeur ontvangt een salaris volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 12. Overig personeel ontvangt ook een salaris volgens de CAO Sociaal Werk.