Aangiftebereidheid LHBTI+ moet meer gestimuleerd wordenVorige week vond de vierde bijeenkomst van het Respect2Love Academy plaats. Het thema deze keer was: 'Safe Space'. Uit de vorige bijeenkomst bleek dat het voor de groep nog moeilijk kan zijn om met elkaar in verbinding te komen.

Daarom hebben we onder leiding van therapeuten Sadet Dogan en Maria…? hebben we verschillende oefeningen gedaan om inzicht te krijgen in dit probleem. Zo heeft de groep gemeenschappelijke voorwaarden opgesteld, waardoor er een ‘Safe Space’ werd gecreëerd waarin iedereen zijn mening kon geven.


Zorgen omtrent veiligheid binnen biculturele LHBTI+ gemeenschap: “De politie neemt ons niet serieus!”

Discriminatie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen LHBTI’s steeg van 438 in 2009 naar 1.149 in 2017, met een piek van 1.574 in 2015 *). Veiligheid in de publieke ruimte was het thema tijdens de derde bijeenkomst van Respect2Love Academy. Tijdens deze avond werd duidelijk dat het doen van aangifte voor de bi-culturele LHBTI+ gemeenschap vaak een obstakel vormt. De aanwezigen gaven aan dat hun ervaringen bij het doen van aangifte zeer onplezierig waren. Zij hadden niet het gevoel dat zij door de politie, of zelfs de Roze in Blauw afdeling serieus werden genomen.

Uit de ervaringen van de deelnemers van Respect2Love Academy kan geconcludeerd worden dat de cijfers die bekend zijn over geweld tegen de LHBTI+ gemeenschap niet representatief zijn. Het geweld tegen deze specifieke, bi-culturele groep wordt immers niet of nauwelijks geregistreerd. Een negatieve ervaring bij een eerdere aangifte bij de politie leidt immers tot een afnemende bereidheid om bij herhaling weer aangifte te doen en geen aangifte betekent geen registratie. Geen registratie betekent geen kennis van het voorval en zo lijkt het alsof er nooit iets is gebeurd. Onze deelnemers gaven aan dat zij wel degelijk iets mee naar huis nemen na een vervelende gebeurtenis namelijk: een onveilig gevoel dat geen ruimte krijgt om gehoord te worden.

Om een beter en meer accuraat beeld te kunnen krijgen van de ernst van met name geweld tegen de LHBTI+ gemeenschap, zou de ervaring met acceptatie en geweld van de biculturele groep expliciet gemeten moeten worden. Een focus op hoe we de bereidheid van LHBTI+ om aangifte te doen kunnen vergroten lijkt de oplossing. Als organisatie gaan we proberen om samen met onze deelnemers te zoeken naar hoe we de aangiftebereidheid kunnen vergroten. Dit zullen we vervolgens gaan bespreken met Roze in Blauw zodat we samen kunnen werken aan een oplossing. Het is noodzakelijk dat er iets verandert, want de cijfers die nu bekend zijn baren grote zorgen nu daaruit duidelijk wordt dat LHBTI+ steeds minder veilig over straat kunnen. Het echte aantal zal, na nader onderzoek waarschijnlijk aanzienlijk hoger uit vallen.


*)

  • 7 van 10 LHBTI’s heeft te maken discriminerend geweld (verbaal en fysiek). Discriminatie en geweld tegen LHBTI’s steeg van 428 in 2009 naar 1.149 in 2017, met een piek van 1.574 in 2015.

  • Meer dan de helft van de transgenders (54 %) wordt maandelijks of vaker beledigd en/of maakte in de afgelopen 12 maanden een gewelddadig incident mee.

  • Lesbische en biseksuele vrouwen krijgen wegens hun seksuele identiteit te maken met belediging, bedreiging, openlijke geweldpleging, zware mishandeling, vernieling, stalking, poging tot doodslag, aanranding, verkrachting en aanhoudende pesterijen.

  • 700.000 LHBTI’s in Nederland worden dus geconfronteerd met discriminatie en geweld.

  • 60% past het gedrag aan in de publieke ruimte uit angst voor geweld. Kleding, hand in hand lopen, kussen

  • Politie → OM: alleen 25% van de gevallen aangemerkt als discriminatie

  • OM kan 50-100% zwaardere strafeis vragen. Maar dat werd slechts in 15-20% van de strafzaken ook echt gevraagd

  • Lage aangiftebereidheid (15%) Hoe zou dat komen? Let op: niet gemeld is niet gebeurd!

  • Problemen in de strafrechtketen (registratie, discriminatie wordt niet meegenomen, gebrekkige recherche, gebrek aan bewijs, discriminatie wordt niet meegenomen, geen prioriteit)

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven