Persbericht: Strong Girls Network

Bijgewerkt: 26 mrt 2019
“Opleidingsniveau is de nieuwe verzuiling, lager- en hoger opgeleiden komen elkaar weinig meer tegen.” zo constateerde hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen (CBS) afgelopen januari 2018. Om die kloof weg te nemen werd in februari 2018 het Strong Girls Network Event gelanceerd bij Elance Academy. Het is een initiatief van Gemeente Amsterdam en Elance Academy, in samenwerking met partnerorganisaties uit Amsterdam, om MBO studenten te verbinden aan rolmodellen buiten hun eigen leefwereld. Doel? De jonge vrouw de tools en motivatie bieden om een breder toekomstperspectief te hebben. Want het MBO is geen eindstation en staat los van ambities. Op donderdag 5 april vindt de tweede editie plaats met als hoofdthema: (economische) zelfstandigheid en vrouwelijke emancipatie.


Strong Girls Network

Het Strong Girls Network is onder andere ontstaan vanuit de behoefte om meiden en jonge vrouwen zelfstandiger te maken, om hun ontwikkeling actief te stimuleren. Dat gaat veel verder dan alleen opleidingsniveau, of economische zelfstandigheid, het gaat over het durven nastreven van dromen en ambities. Om dit te realiseren ontstond in 2015 al de vrouwenemancipatie nota, een oproep vanuit de gemeente Amsterdam om samen in actie te komen. Het Strong Girls Network is één van deze initiatieven, en vandaag de dag het grootste vrouwennetwerk in Amsterdam waarbij de verbinding tussen vrouwen van verschillende opleidingsniveau’s, culturen en leefwerelden centraal staat.


Handen uit de mouwen

Minder praten, meer doen, dat is het motto waarmee het netwerk een meerwaarde biedt. “Maar dat werkt alleen als je in groten getale in de praktijk in actie komt,” aldus Aytun Aydin (founder Elance & Strong Girls Network). Het Strong Girls Network Event van 5 april bestaat uit vijftig Amsterdamse bedrijven, professionals, de gemeente Amsterdam, het ROC en 200 meiden die samen aan de slag gaan. De dag begint met een workshop programma waar zelfstandigheid vanuit een breed perspectief benaderd wordt. De studenten gaan aan de slag met thema’s als: individueel geluk, keuzes maken vanuit een ideaal, slim omgaan met financiën, de beste versie van jezelf zijn, en daadkrachtig solliciteren. Gastsprekers zijn onder andere Lotte Rensen (platform Ambitieuze Meisjes) en Cigdem Yuksel (Fotografe Volkskrant), beide zijn vrouwelijke rolmodellen die hun succes niet van opleidingsniveau laten afhangen.

Deze tweede editie van het Strong Girls Network Event is het begin van een reeks van toekomstige edities.


Stakeholders

Stakeholders binnen het Strong Girls Network zijn: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West, ROC van Amsterdam, Elance Work, Elance Academy, Young Capital, Punt P, Jeugdplatform Amsterdam, Cordaan, Rochdale, Politie Amsterdam, Jongeren Service Punt, Convergys, Podium Mozaïek, Action, en Amsterdamse ondernemers.

24 keer bekeken0 reacties

Amsterdam
 

Hoofdkantoor

Bos en Lommerplein 281

1055 RW Amsterdam

Studio (postadres)

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 30

1054 SP Amsterdam

Den Haag
 

ELANCE Academy

Koninginnegracht 15

2514 AB Den Haag

  • Instagram
  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon

IBAN: NL50RABO 0128523476 

Stichting Elance

EA Logos_01.png
  • Instagram
  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon